Chcete vidět vytvořený 3D model v reálném prostředí?

  • Nabízím zakomponování modelu do fotografie, v přesném úhlu a odpovídajícím osvětlení. 

 

Chcete vaší vizualizaci vdechnout život? 

  • Nabízím vložení 2D objektů (například lidí) do scény pro podtrhnutí realistického efektu.